https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=287015735

Stilling som HMS og HR leder

Arbeidsgiver : RadøyGruppen AS
Position title: HR & HMS Leder
Deadline: Snarest
Employment: Fast

Hvilke oppgaver skal løses?

 • Som HR & HMS leder vil din primæroppgave være å ha ansvar for at HR funksjonene er ivaretatt og fungerer, og at bedriftens Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid fungerer og utvikles i de ulike avdelingene. Du skal påse at alle lover og forskrifter følges, og være veileder og rådgiver for bedriften innen HR aktiviteter og HMS aktiviteter.
 • Ivareta HR & HMS leders oppgaver i ledergruppen
 • Utarbeidelse av HR strategi med forankring i bedriftens strategier
 • Strategisk kompetansestyring
 • Lønns- og kompensasjonsordninger, lønnsoppgjør
 • Forhandling med tillitsvalgt, forvaltning av kollektivt avtaleverk
 • Organisasjonsutvikling og endring.
 • Utarbeide og vedlikeholde relevante prosedyrer og informasjonsoversikter i bedriftens kvalitetssystem
 • Vedlikeholde og fortsette implementere IOGP’s “Life Saving Rules” i bedriften
 • Delta i interne og eksterne revisjoner innen sitt ansvarsområde
 • Følge opp at endringer i aktuelle lover og internasjonale standarder identifiseres og innarbeides i bedriften
 • Du vil rapportere til CEO

 

Hvilke kvalifikasjoner må til for å klare jobben?

 • Du må ha relevant erfaring med Helse, Miljø og Sikkerhet og kvalitetsarbeid innen gjeldene ansvarsområde
 • Relevant utdannelse innen HR
 • Erfaring med rekrutteringsprosesser
 • Kunnskap om arbeidsmiljøloven, fagforeningsarbeid, lønnsoppgjør o.a
 • Erfaring med trening/kursing og utvikling av ansatte
 • Godt kjent med ISO 9001, ISO 14001 og 45001
 • Opptatt av å skape et godt samarbeid og spille andre gode
 • Gode norsk- og engelsk kunnskaper
 • Som støttesystemer bruker vi Dynamics 365, QM365 og Office-pakken. Vi gir opplæring i disse.

 

Personlige egenskaper:

 • Metodisk og systematisk
 • God på å bygge tillit og relasjoner internt og eksternt
 • Kommunisere klart og presist med både interne og eksterne interessenter

 

Hva får du igjen for dette?

 • Konkurransedyktig lønn og betingelser
 • Pensjons- og forsikringsordninger
 • En fleksibel rolle hvor man kan være med å påvirke arbeidshverdagen
DSC_0083 - 36

About us

Who are we?
RadøyGruppen AS is a family-owned company in its 53rd year, located in Vetås in Alver municipality. We produce everything from small machined parts to structures weighing hundreds of tons. We have a spacious factory at Vetås in Alver municipality. We find our customers in broad segments of the oil/gas, marine and energy sectors. About. 90 permanent employees work here in an environment with international supply lines and customer portfolios. Our motto is “Rise to the Challenge”. We must constantly live up to this in a rapidly changing everyday life. We see an exciting development ahead of us. We will be allowed to contribute what we are good at to “The Green Shift”. RadøyGruppen’s declared values ​​are Future-Oriented, Collaborative and Safe.

Questions about the position
Contact person:
Phone: 56371600

To apply : Vi søker HR & HMS Leder | FINN.no

Back to list